2023. június 8., csütörtök

AZ '57-ES TABLÓ

Az egykori diák, Bodóczky László is eljött az Apakönyv kecskeméti bemutatójára. A fenti tablóképpel érkezett. Van egy meglepő részlet a képen. Mi az? Az arcok fölött magától értetődő természetességgel tündököl az új címer. Nem a Kádárék által kreált csillagos-kalászos, hanem a forradalom Kossuth-címere, amelyet a zászlókból kihasított Rákosi-címer helyére varrtak, svájcisapkájukra tűztek, tankok oldalára festettek ’56 októberének forradalmárjai. 1957 júniusában nem volt veszélytelen a címer alatt megjelenni - azt is megkockáztatom, az új rezsim elleni demonstrációnak számított az efféle tett. 

2023. március 9., csütörtök

TÉGLA-HITVALLÁS


Egy „szigorúan titkos!” minősítésű dosszié első lapjáról olvasom Állambiztonsági Levéltárban: „Kiss Anikó fedőnevű informátor felderítő jellegű adatok megszerzésére használható a Katona József Gimnázium tanárai és diákjai körében. Engedélyezem – nyugtázta a javaslatot Nagy Sándor rendőr-őrnagy alosztályvezető 1969. április 25-én. „Kiss Anikó” informátor azonban már jóval korábban munkába lépett, hiszen a dosszié első jelentése 1967 decemberéből való, amiből arra következtetek, hogy a hasznosnak tekintett munka jutalma lehetett a hivatásos téglává történő előléptetés. A fedőnév azonosítása meglepően könnyen sikerült, ugyanis miközben az általa megfigyelt személyekről jelentett, oly sok adatot fecsegett ki magáról – milyen tantárgyat tanít, hol dolgozik a vőlegénye –, hogy másfél óra múlva már nem csak a valódi nevét tudtam, de a gimnáziumi tablóképét is megtaláltam. És ráismertem! A jelentések dátuma szerint 1967 decembere és 1971 decembere közt volt aktív, s mivel épp ebben az időben jártam én is a Katonába (1966-tól ’70-ig), tényleg nem volt nehéz dolgom. A mi osztályunkban ugyan nem tanított, de néhány párhuzamos osztályban igen. Nincs kedvem ideírni a nevét, azt azonban, hogy a tartótisztje által lejegyzett mondataiból ne másoljak ide legalább egyet, nem tudom megállni.  
1968. január 23. … „Kiss Anikó” fedőnevű informátor elmondotta, hogy nem érez lelkiismeret-furdalást azért, hogy támogatja munkánkat, azt hazafias kötelességének tartja.
A folytatás a hamarosan megjelenő Apakönyvben lesz olvasható.
„Kiss Anikó”, bár fölötte is eljárt az idő, mai napig munkálkodik környezete jobbá tételén. „Szeretet, törődés, odaadás” – fogalmazta meg hitvallását egy közelmúltban kapott kitüntetése kapcsán. Hogy el ne felejtsem, belegravíroztam egy falazótéglába.

2023. január 14., szombat

A FÉNYKÉP ÉS A HÁTULJA


Avagy a fikció és a valóság          

De inkább fordítva kezdem: a valósággal. Egy valódi fényképpel, amelyet néhány napja találtam egy fiók mélyén. Anyám látszik rajta bekötött fejjel, télikabátban, én meg abban a simlis fülessapkában, amelynek ellenzőjét fehér viaszkos vászon csík, úgynevezett koptató peremezte. A csík ugyan csak alig látszik a gyerektenyérnél is kisebb fotón, de pontosan emlékszem a sapkára, ami elég furcsa, mert a felvétel 1957-ben készült, amikor 6 éves voltam. Noha fekete-fehér fotóról van szó, azt is tudom, hogy a sapka sötétkék volt. Az, hogy ’57-es a kép, a hátoldaláról derül ki, a fölső bal sarokban ott a dátum, 1957. XI., vagyis november. Apám írását több száz oldalnyi kézzel vezetett napló végigböngészése után könnyű felismerem. A fénykép hátoldalán ott az ő neve is – Orosz László –, de az már anyám betűivel. Az ő átszoktatott balkezes kézírását sem nehéz felismerni: A név alá valaki egy számot írt: 55, egy másik számot pedig talán valaki más odapecsételt: 240. Ahhoz, hogy a hátoldali adminisztráció értelmet nyerjen, apám egykorú memoárjának címe segíthet: Le mie prigioni, azaz: Börtöneim. Igen, ebben az időben a kecskeméti börtönben múlatta az időt. A novemberi dátum azt sejteti, hogy az 1957 karácsonyán engedélyezett „hozzátartozói beadás” része lehetett a fényképünk.  

És most jöjjön a fikció, vagy legalábbis, amit annak képzeltem. Egy börtönbe beadott fénykép ugyanis néhány éve írt Páternoszter című regényemben is előkerült, akkor írtam róla, amikor a fentebb bemutatott fotót még nem is ismertem. A következő mondatokat könyvem főszereplőjének egykori kedvese mondja.
Egyszer egy férfi megszólított az utcán, azt mondta, Lilla, vagy inkább kérdezte, hogy Lilla vagyok-e. Az vagyok, mondtam, és visszakérdeztem, hogy ismerjük-e egymást. Csak én ismerem önt, mondta. Látott május elsejéken, augusztus huszadikákon és karácsonykor is. Elmondta, hogy ezeken a napokon osztották ki a letétből a családi fényképeket, hogy a rabok egy napig nézhessék. Egy cellában volt Sándorral, akinek csak egy fotója volt, az, amin én voltam. Az ismeretlennek, aki az Oskola és a Somogyi utca sarkán leszólított, nem volt egy se, hát néha megkapta a Sándorét egy félórára.
– Vagyis önt.
– Engem. Kölcsönbe.   
– Mást nem mondott?
– Nem tudta, mi lett Sándorral, mert ő kiszabadult, vagy elkerült egy másik börtönbe, már nem emlékszem, mert annyira meg voltam zavarodva. Nem mertem hinni neki, nem tudhattam, hogy tényleg együtt voltak-e, vagy csak egy spicli akar rám akaszkodni. Mondta, hogy találkozzunk másnap, megígértem, de nem mentem oda a Hágiba. Féltem. Még a környékét is kerültem hónapokig.
– Később sem találkoztak?
– Nem. Lehet, hogy mégse rendőr volt, mert ha rendőr, akkor újra megtalált volna. De ki tudhatta ezt akkor.
 

2022. június 19., vasárnap

APÁK NAPJA

Azt hiszem, apám nem tudta, hogy ma van apák napja, talán azt sem, hogy ünnepelni szokták. Én is csak mostanában a facebook révén szereztem róla tudomást. A fenti fénykép 1956-ban készült.